Rychlá pomoc:

603 197 241
deratech@email.cz

Zajišťujeme následující služby v oblasti DDD (Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace) v souladu se Zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dalšími souvisejícími legislativními předpisy včetně doporučených metodik Sdružení DDD.
DDD činnosti poskytují zvýšení kvalitních životních podmínek pro člověka a to v prostorách, které chceme uchránit před škodlivými vlivy, například infekčními nákazami, různými druhy škůdců apod. Tato činnost je nedílnou součástí ochrany veřejného zdraví.

Biocidní přípravky používané při zajištění DDD služeb a jejich bezpečnost

Používané biocidy (acaricidy, insekticidy, rodenticidy, atraktanty atd.) jsou schváleny ministerstvem zdravotnictví ČR, které stanovuje jejich typy a podmínky používání, za nichž bude ohrožení lidí, zvířat a životního prostředí minimální. Dbáme na použití biocidů v jejich správném množství, kvalitě a době působení. Před zákrokem s Vámi rádi probereme veškeré náležitosti jako je doba účinku, doba absence osob v místě zásahu či  míra toxicity použitých přípravků.

 • Používáme nejkvalitnější přípravky, schválené pro použití jak v bytech, tak i v potravinářských provozovnách a ve zdravotnictví.
 • Zásahy provádíme diskrétně, jezdíme neoznačeným vozem
 • Zásahy provádíme v nejkratších možných termínech v závislosti na časových možnostech klienta, včetně víkendů, večerních hodin apod.

Služby DDD pro firmy i domácnosti poskytujeme v Praze a Středních Čechách.
Zásahy provádíme v:

 • v domácnostech
 • v bytových jednotkách
 • v rodinných a bytových domech (SVJ, družstva)
 • chaty, chalupy, rekreační objekty
 • ve školách
 • v domovech seniorů
 • ve sklepích
 • v průmyslových objektech
 • v hotelových a ostatních ubytovacích zařízeních
 • v gastronomických provozech
 • ve zdravotnických zařízeních
 • ve státních institucích
 • obchodních a skladových prostorách
 • v dalších prostorách

Kontakt | Objednávky | Konzultace:

Ing. Milan Soukup
Tel. 603 197 241
E-mail: deratech@email.cz