Služby v oblasti myslivosti

  • Prase divoké

    Instalace pachových ohradníků. Pachové ohradníky jsou jednou z možností, jak zabránit pronikání nejen černé zvěře (divočákům) a dalším druhům spárkaté zvěře na nehonební pozemky jako zahrady apod., slouží ke snížení materiálových škod na vašem pozemku, při instalaci v okolí komunikací snižují počet nehod způsobených zvěří atd. Pachový ohradník je možné použít kolem silnic, polí, luk, zahrad a v dalších místech, kam je třeba omezit pronikání zvěře.

  • Vypracování „Záměru hospodaření v honitbě“ podle dodaných podkladů pro účely výběrového řízení na pronájem honiteb, např. u LČR
  • Poradenství při žádostech o vyhlášení pozemků za nehonební/povolení lovu na nehonebních pozemcích
  • Poradenství při oceňování náhrad škod způsobených užíváním honitby, provozováním myslivosti a zvěří na honebních pozemcích v zemědělství podle doporučené metodiky MZe
  • Zprostředkování poplatkových lovů
  • Ostatní služby v oblasti myslivosti