Dezinsekce

Dezinsekce je likvidace hmyzu například, švábů, štěnic, much, cvrčků, mravenců, blech, komárů, vos, sršňů apod. Jedná se o soubor opatření, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců. Zaměřuje se především na druhy žijící v blízkosti člověka. Dezinsekce má význam i hygienický. Zabraňuje přenášení infekčních onemocnění. Dezinsekce nejenže chrání naše zdraví, ale zamezuje také materiálovým škodám.

Dezinsekce a její zajištění

Dezinsekční zásahy provádíme v souladu se standardní metodikou DDD při dodržování hygienických standardů.
Kromě jednorázových zásahů zajišťujeme v případě dlouhodobé spolupráce vypracování ročního harmonogramu prací a komplexní péči včetně monitorování výskytu škůdců a návrhu vhodných asanačních postupů včetně obměny přípravků v rámci zamezení rizika vzniku rezistence (odolnost na určitou účinnou látku). U každého druhu hmyzu je jiný způsob hubení, který vyplývá z jeho biologie a životních cyklů, podle toho se pak aplikuje postřik (např. štěnice, blecha), jindy požerové nástrahy (mravenec, švábi), jinde popraš a v některých případech jejich vzájemné kombinace i s ohledem na životní prostředí a efektivnost účinku.

Nejčastěji se setkáváme s následujícími druhy obtížného hmyzu:

Štěnice domácí (Cimex lectularis)

Štěnice nejsou známkou špinavé domácnosti, ale vyskytují se v blízkosti člověka (hostitel). V současné době představují celosvětový problém. Šíří se zavazadly, transportem nábytku, dopravními prostředky včetně letadel apod., prevence tohoto pasivního šíření je takřka nemožná. Štěnice si lidé nejčastěji přivezou při návratu ze zahraničí. Snadno se vám tak může stát, že si z letní dovolené kromě vytouženého opálení přivezete právě štěnice. Štěnice není zpravidla možné vyhubit svépomocí bez odborně provedeného zásahu. Vzhledem k biologii tohoto druhu je vždy zapotřebí aplikaci postřiku nejméně dvakrát zopakovat, tak aby byl postižen celý vývojový cyklus, v intervalu cca 14-21 dní!! Nejčastějším způsobem, jak zjistíte výskyt štěnic, je výskyt štípanců na odkrytých částech těla (obličej, ruce, nohy), obvykle v počtu 3 v řadě. Někdy štípance mohou vypadat jako komáří bodnutí, v případě většího napadení jako ekzém. Výskyt štěnic poznáte i podle vajíček, trusu, svleček (exuvií) v blízkosti míst typicky využívaných jako úkryt (matrace, konstrukce postelí, koberce, dřevěný nábytek, za obrazy apod.) Štěnice mají oválné, žlutohnědé nebo červenohnědé tělo (do 5 mm), nymfy jsou obvykle slámově zbarvené ve velikosti do cca 1,3 mm.

Při provádění dezinsekčních zásahů je třeba, aby zadavatel poskytl součinnost, provedl nebo zajistil technická opatření pro dosažení maximálního efektu vlastního zásahu (zpřístupnění prostor, technická a hygienická opatření). Pokud se v prostorách nalézají akvária/terária, je třeba vypnout filtraci/výměnu vzduchu a akvária/terária dobře utěsnit, aby se dovnitř nedostal insekticid. Dezinsekce štěnic provedená odborně je nejlepším řešením problému, laické zásahy obvykle pouze vedou ke zmírnění výskytu, nikoliv ke zbavení se štěnic.

Mravenec faraon (Monomorium pharaonis)

V mírném pásu má hnízda výhradně uvnitř trvale vytápěných budov. Samice jsou hnědožluté s tmavší hlavou, samci – černohnědí se světlýma nohama, dělnice žlutohnědé s tmavším zadečkem. Dělnice jsou drobné, štíhlé 2,5 mm dlouhé, sterilní samice. Samičky – královny jsou robustnější (3,5-4,8 mm); samečci měří cca 3 mm- okřídlení, brzy po spáření hynou. Oplozené samice se vrací do mateřského hnízda a ihned kladou vajíčka. Tyto mateřské kolonie vytvářejí řadu dalších subkolonií.

Při dezinsekci musí být zničeny všechny kolonie v celém ošetřeném objektu. Použití postřiků insekticidem není vhodné, jedinci uvnitř kolonie přežívají a šíří se dál. Účinná kontrola a zamezení výskytu se provádí aplikací požerových nástrah umístěných na vhodných místech v celém objektu. Dělnice nástrahu donášejí do hnízd, kde jí nakrmí královnu a larvy a tak je celá kolonie intoxikována a zničena.

Mravenci rodu Lasius

Jsou ve střední Evropě původním druhem. Do domácností nejčastěji proniká mravenec domácí (Lasius emarginatus). Hubení se provádí aplikací reziduálního postřiku a případně v kombinaci s položením specifických nástrah.

Švábi (Blattidea)

V ČR se vyskytuje 11 druhů švábů, z toho 5 druhů je zavlečených, žijících synantropním způsobem života. Pro šváby je typické snadné zavlékání druhů do oblastí, kde se přímo nevyskytují, k tomu dochází především při přepravě potravin. Mezi nejznámější druhy patří rus domácí (Blatella germanica) a šváb domácí (Blatta orientalis). Mezi největší způsobované škody škody patří znehodnocování potravin, přenos bakterií a roztočů včetně přenosu choroboplodných zárodků (bakterie rodu Salmonella atd.)

K hubení je možno použít reziduální postřiky, popraše a požerové nástrahy. Způsob dezinsekce záleží vždy na místní situaci, stupni zamoření, příp. dříve pozorované rezistenci apod.

Vosy (Vespidae)

V ČR žije 7 druhů vos, mezi nejznámější patří vosa obecná (Vespa vulgaris) a sršeň obecná (Vespa crabro). Vosy i sršně jsou v přírodě užiteční, protože jejich dělnice požírají další drobnější hmyz. Pro člověka ale mohou představovat hrozbu. Pokud se hnízda vyskytují v blízkosti nebo uvnitř obytných domů, chat a chalup, měla by být zlikvidována dříve, než dosáhnou maximálního rozvoje a než dojde k napadení lidí. Jed ze žihadla může vést až k alergickému šoku a smrti, ale i při lehčím průběhu se jedná o bolestivé poranění. Někdy mohou vosy i ve větších počtech naletovat na ovoce na zahradě a do místností, ze vzdáleností několik stovek metrů. V těchto případech je nalezení a zničení hnízda téměř nemožné, ale počty naletujících vos lze účinně snožovat speciálními pastmi s návnadou. Nalezená hnízda se likvidují aplikací postřiku nebo popraše. Vosy jsou k pyretroidům velmi citlivé.