Ceník

Ceny uvedené v ceníku jsou pouze orientační, přesnou cenu za DDD prováděné služby nelze závazně stanovit předem. Po kontaktování zákazníkem rozsah prováděných prací zdarma naceníme. Cenová kalkulace je vždy závislá na výsledku místního zjištění,  přičemž podstatným aspektem ovlivňující výslednou cenu je stupeň zamoření, druh a rozsah použitých prostředků a doba potřebná k ošetření daného místa.

Štěnice postelní Od 1600,- Časová náročnost min. 1-3 hod., pro ubytovací zařízení množstevní slevy. Zásah je třeba 2x zopakovat v intervalu cca 14 dní.
Blecha Od 1400,- Podle stupně zamoření a celkové ošetřené plochy
Švábi Od 1100,-

Bytové domy

500-800,-/byt.jednotku, min. 10 byt.jednotek

Podle stupně zamoření a velikosti ošetřované plochy. V případě, že to je technicky možné, používáme přednostně gelové požerové nástrahy. V případě použití postřiku je třeba zásah zopakovat po cca 4-6 týdnech.
Vosy/Sršni Od 1000,- Cena podle použitého přípravku a dostupnosti hnízda
Mravenec faraon Od 500,- do 800,-, V případě ošetření všech bytových jednotek v domě se použije nižší cena, ceny platné pro použití jednorázové pokládky požerové nástrahy. V případě dezinsekčního zásahu proti mravencům farao v jiných objektech (např. průmyslové objekty, rodinné domky ap.) ceny vycházejí výhradně z
pracnosti a nákladů.
Mravenci zahradní (r. Lasius) Od 1200,-  
Potkan/myš Od 1000,- Cena dle velikosti objektu  a stupně zamoření, počtu a druhu deratizačních staniček (papír/plast) a množství spotřebované nástrahy
Dezinfekce Od 1800,- Cena podle velikosti ošetřené plochy
Doprava po Praze zdarma  
Doprava mimo Prahu 5 Kč/km  
Výjezd bez zásahu 500,-